Nesvik jublar for mogleg spleiselag for nedleggingstrua linje i Haram

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) er glad private ønskjer å redde kulde- og varmepumpeteknikk-linja i Haram.

JUBLAR FOR INITIATIVET: Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ikkje gå inn og detaljstyre kva fylkespolitikarane skal vedta og ikkje i desember. Men han er klar på at han synest initiativet frå aktørane i kuldebransjen om å redde den vidaregåande linja i Haram er godt.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Grunna den dårlege fylkesøkonomien er denne linja ei av fleire fylkesadministrasjonen foreslår å legge ned.