Fryktar vindkraft vert dødsstøyten for fuglane på Runde

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.

Aksjonsgruppe: I bakgrunnen skimtar vi deler av området Havsul 1 er planlagt i. I forkant er aksjonsgruppa «Runde mot Havsul 1 vindkraftverk». Framme frå venstre: Olav Runde, Marie Runde og Knut Asle Goksøyr. Bak frå venstre: Anders Goksøyr, Kaja Runde, Hans Jakob Runde og Lars Ove Goksøyr. 

Dei må dit maten er, innimellom turbinane

Alv Ottar Folkestad
Nyheter

Kaja Runde er leiar for aksjonsgruppa «Runde mot Havsul 1 vindkraftverk». Dei møter Sunnmørsposten i samla flokk på øya.