Aas Mek:

Skal bygge brønnbåt med dieselelektrisk hybridfremdrift

Aas Mek. Verksted har fått ny kontrakt på en brønnbåt med hybridfremdrift.
Nyheter

Kontrakten er inngått med Nova Sea Service AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid. Dette er et skip med stort fokus på miljø, med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy.

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet.

ESS-batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving), for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere betydelig drivstoff forbruket, samt at båten kan ligge til kai uten en høylytt generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolt-transport og dewatering system for ferskvannsbehandling av fisken. Den vil ha en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for tolv personer.

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet i september 2021.

Aas Mek. opplyser i en pressemelding at båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting.

Nybygget er designet for å trykklosse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nova Sea Service AS ble etablert i mai 2016 og holder til i Herøy kommune utenfor Sandnessjøen. Dette blir det andre nybygget Aas bygger for rederiet.

Verftet ser på denne kontrakten som meget viktig for sin posisjon som ledende brønnbåtbygger, og er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et miljøvennlig skip.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde: 76,96 m, bredde: 17,80 m og dybde i riss: 5,90 m.