Helseministeren med ny sjukehusplan:

Garanterer at Volda består som akuttsjukehus

Helseminister Bent Høie gjør det klart at Volda sjukehus skal bestå som akuttsjukehus. – Sjukehuset vil få mer å gjøre. Ikke mindre, sier Høie. I dag la han fram sin nye fireårige sjukehusplan.

Helseminister Bent Høie garanterer at Volda skal bestå som akuttsjukehus. Sjulehuset vil få mer å gjøre i årene som kommer, sier Høie. Her fotografert utenfor Volda sjukehus for noen år siden.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Høie sier tiden for endringer i sjukehusstruktur, fødeavdelinger og akuttfunksjoner er forbi. Nå er det samhandling med kommunene, bruk av ny teknologi og nye måter å utnytte sjukehusene som står i fokus.