Gjekk tom for vatn på Vartdal:

No kallar brannvesenet ut tankbil umiddelbart

Det skapte frykt då brannvesenet gjekk tom for vatn medan dei prøvde å sløkke ein brann på Vartdal i 2017. Brannsjefen fortel kva dei gjer annleis idag.

God hovudbrannbil: Her ser vi stolte brannmenn i Ørsta, etter at splitter ny brannbil var ein realitet juli 2017 (før brannen på Vartdal. Frå venstre: Utrykkingsleiar Ole Johan Yksnøy, brannsjef Thomas Winther Leira og røykdykkar og sjåfør Kjetil A. Myklebust  Foto: Janne-Marit Myklebust (Møre-Nytt)

Nyheter

– Hadde vi kjent til kor lågt trykket er i brannkummen vi prøvde å nytte oss av, hadde vi i staden kalla ut tankbil umiddelbart.