Sikrer grafikk for ettertiden:

Glad for ny avtale

— For vår felles kunstsamling og kunstarv er dette ein veldig viktig avtale.

Styreleder i Norske Grafikere: Karin Augusta Nogva.  Foto: Staale Wattø.

Nyheter

Ny avtale om grafikkarkiv signert 15. 11.19

I årene fra 1962 til 1980 hadde Norske Grafikere og Nasjonalbiblioteket en avtale om deponering av grafikk i Nasjonalbiblioteket. I denne perioden ble det avlevert en stor mengde grafiske blad som nå utgjør Norske Grafikeres arkiv i Nasjonalbiblioteket. Samlingen består av over 1.000 grafiske blad.

Norske Grafikere har vært i dialog med Nasjonalbiblioteket om å gjenoppta avtalen i forbindelse med at Norske Grafikere markerer 100-årsjubileum i 2019. Nå melder interesseorganisasjonen om at en ny avtale ble signert fredag 15. november av Nasjonalbiblioteket og Norske Grafikere.

Motivasjonen for å gjenoppta avtalen nå springer ut fra ønsket om å lage en helhetlig grafikksamling. Et deponi som grafikerne selv betjener kan bli mer komplett enn landets offentlige samlinger som er prisgitt innkjøpskomiteer og økonomiske forhold.

Ålesundskunstner, og styreleder i Norske Grafikere, Karin Augusta Nogva, sier dette om avtalen:

– Vi er svært glade for å kunne børste støv av den gamle avtalen som har lagt brakk i så mange år. Avtalen er et viktig steg i å ta vare på grafikkens historie. For vår felles kunstsamling og kunstarv er dette ein veldig viktig avtale. Medlemmene i Norske Grafikere kan selv bestemme hva som skal deponeres og slik kan vi bygge en solid grafikksamling for ettertiden, sier hun, og legger til:

– Vi ser at de offentlige innkjøpsordningene har noen svakheter som gjør at samlingene blir lite helhetlige. Vi oppfatter at de økonomiske rammene ikke legger til rette for at museene prioriterer å gå til innkjøp av samtidsgrafikk. Nasjonalbiblioteket er et naturlig hjemsted for grafikken med tanke på en felles kjerne i det trykte blad. Institusjonen Nasjonalbiblioteket innehar fantastisk kunnskap om arkivering, papir og konservering, så vi føler at grafikken er i de beste hender. Vi ser fram til fortsettelsen.

Avtalen går ut på deponering av trykk og plater, og vil være et viktig bidrag for å sikre bevaring av dette materialet for ettertiden. Etter kunstnerens død tilfaller det deponerte materialet Nasjonalbiblioteket.