Disse kan få rett til å vigsle par i nye Ålesund

Nå skal politikerne bestemme hvem som får vigselsrett i nye Ålesund fra nyttår av.

Vielse i det fri: Ekteskapslova slår fast at ordfører og varaordfører kan vigsle par. I sommer viet Eva Vinje Aurdal (Ap) paret Solveig Koppen og Harald Knudsen på toppen av Rundskue.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det var fra 1. januar 2018 at borgerlig vigsel blei overført fra tingrettene til kommunene.