Vart varig ufør på folkehøgskole – avvist av Høgsterett

Jan Arne Ringstad frå Herøy fall stygt under skihopping på folkehøgskule. Han vart varig ufør. I rettssystemet møtte han enno meir motgang.

Ser framover: Jan Arne låg i koma to månader etter fallulykka i 2015. Han var etter det gjennom opptrening på Sunnås i tre månader. No ønskjer han å gjere det beste ut av livet, sjølv om han er ufør.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Saka skulle heilt klart ha vore oppe til Høgsterett. Lagmannsretten har laga presedens og no kan folkehøgskulane berre køyre på, utan å bruk tid på tidkrevjande risikovurderingar og HMS.