Vil ha det tryggere i Mauseidvåg

Vil ha 50-sone

Sula kommune ber Statens vegvesen sette ned fartsgrensa fra Furneskrysset mot Mauseidvåg, samt bygge både fortau og overgangsfelt med belysning. 

Sula: Fra Furneskrysset (Fylkesveg 657) mot Mauseidvågen kan det bli redusert fart, forlenga gangveg med lys og fotgjengerfelt med lys, dersom Sula kommune får det som de vil. Dette vil bedre trafikksikkerheten for mye trafikanter.   Foto: Google Maps

Nyheter

Det er flere ting som må på plass for å tilfredsstille vedtaket fra fagutvalg for teknisk område i Sula kommune, som vil ha utbedra trafikksikkerheten langs vegen (fv 657) forbi Mauseidvåg. Nå ber de Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen ordne opp.