Nordøyvegen:

Pendlarar kan få rekning på 80.000

Pendlarar på Nordøyvegen må rekne med å betale nær 80.000 kroner årleg i bompengar for personbil.

For dyrt: Frank Sve (Frp) meiner at høg pris per passering vil gi lågare trafikk og dermed også lågare totale bominntekter på Nordøyvegen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fleirtalet i fylkesutvalet i Møre og Romsdal ville ikkje ta risikoen på å gå inn for rabattordningar som gjer den årlege kostnaden lågare.