Lei vogntog-trøbbel på glatta:

Vil stenge denne vegen for større kjøretøy om vinteren

Statens vegvesen vil ha forbud for kjøretøy lengre enn 15 meter mellom Glomset og Gudmundset på fylkesveg 656 Valle - Magerholm mellom 1. oktober og 1. mai.

Her vil Statens vegvesen innføre vinterstengt veg for kjøretøy lengre enn 15 meter.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen har sendt et framlegg til Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund og Skodje kommuner, samt Møre og Romsdal politidistrikt der de ber om vinterstenging av FV 656 mellom 1. oktober og 1. mai for kjøretøy lengre enn 15 meter.

– Våren 2019 ble det, etter ønske fra flere etater, innført midlertidig trafikkregulering med forbud for kjøretøy lengre enn 15 meter på strekninga. Ordninga ble innført etter flere tilfeller med stengt veg grunnet trafikkuhell, bilberging og vanskelige kjøreforhold. Ut i fra kunnskap og erfaring vi har om trafikksituasjonen på FV 656 gir vi framlegg om å innføre et forbud i tiden 1. oktober til 1. mai for kjøretøy lengre enn 15 meter på strekninga Glomset – Gudmundset.

Ifølge Statens vegvesen finnes en lett tilgjengelig omkjøringsrute via E39.

– Ved prognoser om lengre perioder med gode føre- og vegforhold vil vi vurdere å oppheve forbudet, skriver Plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen Region midt i brevet.

Statens vegvesen ber også fylkeskommunen om å få på plass ei løsning med variable skilt, slik at forbudet kan aktiveres når omkjøring er eneste forsvarlige alternativ.