Bustyrar: «Uforsvarleg forretningdrift» i restaurant

– Dreiv i tre år utan skikkeleg rekneskapsføring

Nedlagt: So es Bors i Volda gjekk konkurs i fjor  Foto: Svein Aam / Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt) I desember i fjor vart det opna konkurs i So es Bors, som dreiv restaurant i Volda.