Kommunen vil rive skulen på Emblem og bygge nytt

Riv eksisterande bygningar og bygg ein heilt ny skule i eitt trinn. Det vil gi både økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige fordelar.

Engasjert: Siw Margrethe Hessen har vore FAU-leiar ved Emblem skule dei siste tre åra.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det meiner Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE).