Ordførarar slåst for å behalde kraftskatt

Dersom skatteregimet for vasskraft vert endra, blant anna kommunane Ørsta, Volda og Fjord tape betydelege summar.

Kritisk til konklusjonane: Eva Hove (Ap) var ordførar i Stordal og vert ordførar i samanslåtte Fjord kommune. Også Ståle Refstie representerer Arbeidarpartiet.  Foto: Terje Engås (arkivbilde)

Nyheter

Kraftskatteutvalet er ei faggruppe sett ned av Finansdepartementet. Utvalet har rådd til å endre dagens skatteregime. Det på ein måte som får busten til å reise seg hos mange ordførarar på Nordvestlandet.