Sunnmøre:

Betydelig snøskredfare

Søndag er det varslet faregrad 3, altså betydelig snøskredfare for Sunnmøre.

Snøskred, skredfare.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Det melder Varsom.no på sin hjemmeside. Både ustabile nysnøflak og svake lag under nysnøen bidrar til den økte faregraden.

Nettsiden skriver følgende om skredvurderingen: «Økende bygeaktivitet søndag gjør at flere områder kan få ustabile nysnøflak. I tillegg ligger det nå mer snø i fjellet slik at skredene kan bli større. Nedsnødd rim og kantkorn høyt i snødekket gjør at det vil være svært lett å løse ut skred i noen få heng. Det vil være krevende som skiløper å gjøre trygge rutevalg i fjellet. Noen skred kan også løses ut naturlig, typisk under skavler og i skjermede formasjoner som samler mye snø».