Den hellige familie på Moa

I tida fram til over nyttår skal de handlende på Moa få se Jesusbarnet, Maria og Josef – og høre gamle julesalmer ved krybba i stallen.

Julekrybbe på Amfi Moa nord: Prost Svein Runde og Kathinka Røsberg Møller, kyrkjelydspedagog i Spjelkavik. Kristin Fossum, fra Pinsekirka i bakgrunnen  Foto: Staale Wattø

– Dette skal være til glede for alle i jula. «Alle» går jo på Moa i denne tida

Svein Runde
Nyheter

Etter jula 2018 var det mange som savnet noe som kunne minne om «den egentlige jula» i kjøpesenteret Amfi Moa.