Fri konkurranse fra nyttår:

Disse tre selskapa vil kjøre flybuss i Ålesund – og alle får lov

Vy Buss AS, Sula Rutelag AS og Ålesund Turvogn Service AS har søkt om ruteløyve for drift av flybuss til/fra Ålesund lufthavn Vigra. Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal tilrår at alle får tildelt løyve.

Flybussen: Ordføreren i Giske kommune mener det må offentlige midler til for å styrke kollektivtilbudet til og fra Ålesund lufthavn, Vigra. Han mener også at et samarbeid mellom det offentlige og private aktører også kan være med på å gi et bedre tilbud.  Foto: Anette Sivertstøl

Nyheter

Fra 1. januar 2020 trer Yrkestransportforskriften sin paragraf 35 i kraft, som kort fortalt fjerner krav om behovsprøving for løyve til å drive persontransport på ruter over 80 kilometer en veg, og ruter med på- eller avstigning ved flyplasser.