No får Volda sjukehus akuttbehandle også i helgene

Frå 16. desember får kirurgar på vakt i Volda lov til å operere akuttpasientar også i helgene. Det vil både gi kortare reiseveg og avlaste Ålesund sjukehus.

Helgestengt: I 2018 vurderte ei arbeidsgruppe samansett av fagfolk ved sjukehusa i Volda og Ålesund den den akuttkirurgiske vaktordninga i Volda. Akuttkirurgien i helgene opnar frå 16. desember. Endringa skal evaluerast før 2022.   Foto: Knut Arne Aarset (arkivbilde)

Nyheter

– Dette er veldig gledeleg, seier seksjonsleiar Erlend Bae, ved Volda ambulansestasjon.