Svein-Rune Johannessen:

Slutter som kirkeverge

– Jeg fyller 60 år i april, og har da lyst til å gjøre andre ting.

Engasjert: Svein-Rune Johannessen gir seg som leder i havnestyret og kirkeverge i Ålesund. Og med en rekke sentrale verv i ålesundspolitikken. Han vil bruke tida til andre ting, som for eksempel reiser, maraton, misjonsarbeid i Himalaya og kampen for funksjonshemmedes rettigheter.   Foto: Staale Wattø

– Den nye kirkevergen får ansvar for ei ganske stor bedrift. Jeg håper det blir mange gode søkere

Svein-Rune Johannessen
Nyheter

Svein-Rune Johannessen varsler at han ønsker å fratre stillingen som kirkeverge i Ålesund, med siste arbeidsdag 30. april 2020.