Dette blir Fjord sitt rådhus - førebels

Fjord kommune ser dagens lys 1. januar, og rådhuset ligg i Valldal. Men neppe lenge.

Rådhus: Rådhuset til Fjord kommune kjem her i Valldal, i det som i dag er rådhus for Norddal.   Foto: Terje Engås

Nyheter

– Vi forheld oss til politiske vedtak, ikkje politiske ønske. Og vedtaket frå i mars var at Valldal skal vere administrasjonsstad.