Orten om mer penger til Møre og Romsdal

Blir møtt med spørsmål om fylkesgjelda

Hvordan har fylket råd til å øke gjelda kraftig i årene som kommer når de ikke har penger til å drifte ferjene? Det er spørsmålet leder i samferdselskomiteen Helge Orten opplever å møte når han i stortingsmiljøet skal argumentere for mer penger til Møre og Romsdal.

Leder av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H),sier han blir møtt med spørsmål om hvordan Møre og Romsdal fylke kan øke gjelden kraftig i årene som kommer.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Dette er et spørsmål jeg møter. For folk som ikke kjenner alle detaljene rundt økonomien i fylket er det ikke unaturlig å stille spørsmål om hvordan fylket har råd til å øke gjelda til 7,5 milliarder kroner mot slutten av planperioden, samtidig som en har store problemer med blant annet å drifte ferjene, sier Orten.