Hareid:

Fratatt førerkortet etter trafikkulykke

Nyheter

– Føraren som køyrde inn i bilen framom seg har fått førarkortet beslaglagt.

Det fortel Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Operasjonsleiar Arild Reite   Foto: arkiv

Han viser til §3 i vegtrafikklova som stiller krav til aktsemd.

Den seier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Reite opplyser også om at vegen er opna.

Ingen personar vart skada.