Tatt seks ganger for bilkjøring uten førerkort - fem av gangene med promille

En Sunnmøring i 20-årene er dømt til samfunnsstraff for en rekke rusrelaterte straffbare forhold.

ILLUSTRASJON Sunnmøre tingrett.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Ifølge en dom fra Sunnmøre tingrett innrømmet mannen blant annet å ha kjørte uten gyldig førerkort ved seks anledninger. Fem ganger ble han tatt med rusmidler i blodet etter kjøreturene.