Ragnar Ulstein:

Rakk å bli ferdig med roman

Berre dagar før han døydde, rakk 99 år gamle Ragnar Ulstein å bli ferdig med eit romanprosjekt han har arbeidd med dei siste 20 åra. Neste år kjem boka ut.

Forfattar: Det siste Ragnar Ulstein skreiv, var manuset til ein roman.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Torsdag i førre veke sende han meg eit nytt kapittel til romanen, som eigentleg var ferdig i sommar. Han var nemleg ikkje nøgd med det eine kapittelet, og hadde skrive det om.