Bakke: Store investeringar tappar Helse Møre og Romsdal

Administrerande direktør Øyvind Bakke er relativt tydeleg i sin kritikk av helsebudsjettet.

T.v. adm.dir. Øyvind Bakke., her i samtale med seksjonsleiar Frode Longva Hanssen ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus. Arkiv.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Sist veke sa Helse Midt-Norge frå om at det blir stadig strammare økonomiske rammer. Kravet om aktivitetsvekst blir berre svart opp med rundt 70 prosent løyving frå staten, ifølgje direktør Stig Slørdahl. Helse Midt-styret bad derfor helseministeren sikre handlingsrom til investeringar i bygg og utstyr.