Ny utredning: Møreaksen er beste løsningen for fjordkryssing

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.
Nyheter

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt utredninga, som er gjennomført av Statens vegvesen. De har vurdert følgende alternativ for hvordan E39 Ålesund-Molde best kan krysse Romsdalsfjorden: To traséer for ferjefrie alternativer, «Møreaksen» og «Romsdalsaksen», og et alternativ med høyfrekvent ferjetilbud.