Sunnmøring på 2. plass i kåring av ledertalenter

Trond Veibust er av E24 kåret til et av landets største ledertalenter.

Trond Veibust er kåret til det nest største ledertalentet i Norge. 

Nyheter

– Veibust er senior visedirektør med ansvar for operasjonell drift og finans i IMG Group, der han har ansvaret for oppfølgning av selskapets tre produksjonsanlegg i henholdsvis Thailand, Vietnam og Litauen, samt et generelt ansvar for drift og økonomistyring. I tillegg er han daglig leder for selskapets produksjonsanlegg i Litauen. Veibust spiller en sentral rolle i utviklingen av IMG, og han er en drivkraft knyttet til forbedringer på alle forretningsområder, heter det i juryens begrunnelse. IMG er en del av Ekornes ASA-gruppen i Norge.