Nok er nok

Flere hundre i protestmarsj mot økte ferjepriser

Med lufthorn fra lastebiler, fakler og appeller markerte flere hundre i Storgata i Molde sin motstand mot planene om kraftige økninger i ferjeprisene

Demonstrasjon i Molde mot økte ferjetakster.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Nok er nok var beskjeden fra demonstrantene da de møtte fylkespolitikerne utenfor Alexandra hotell. Det var Facebook-gruppa "Protest mot økte ferjetakster" som sto bak demonstrasjonen. Og initiativtaker Joachim Orvik kunne konstatere at aksjonen vil gi resultater.