Forlik etter barnehagebygging

Stordal kommune og entreprenøren Christie & Opsahl AS har inngått eit forlik etter usemje om oppgjer i samband med bygging av ny barnehage i Stordal.

Barnehage: Slik vart den nye barnehagen presentert av Stordal kommune i 2017.  Foto: Ill: Stordal kommune

Nyheter

Forliket går ut på at Stordal kommune betaler ei ekstrarekning til Christie & Opsahl 792.789 kroner, eksklusiv moms.