Fylkesbudsjettet vedtatt

Dropper ekstra takstøkning på ferjene

Fylkestinget sier nei til en tredje takstøkning på ferjene og sender deler av regningen til de videregående skolene.

Per Vidar Kjølmoen (Ap) (t.v) og Frank Sve (Frp) er rykende uenig om hvordan innsparingene i fylkesøkonomien skal gjennomføres.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ved å ikke gjennomføre en ekstra takstøkning på ferjene går fylkeskommunen glipp av rundt 30 millioner kroner som må dekkes inn andre steder. Flertallet går for at det skal tas med et kutt på 0,75 prosent på all fylkeskommunal virksomhet.