Meir bråk rundt søppelsituasjonen i Sula: – Årim er ureielege

Innbyggjarar i Sula fortvilar over den nye renovasjonsordninga i Sula. Fleire meiner reglane blir praktisert ulikt frå veg til veg.

LANG VEG Å GÅ: For Linda Johansen har dei nye renovasjonreglane i Sula kommune gjort kvardagen hennar vanskelegare. Å ta seg fram med to søppeldunkar, nokre posar og to små ungar er ikkje berre, berre. Frå huset deira er det om lag 300 meter til næraste godkjende veg.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Eg meiner Årim er ureielege. Dei sende ein person hit frå Årim som meinte at vegen vår kunne godkjennast. Likevel fekk ikkje vegen vår status som grøn. Dei tek altså ikkje omsyn til sine eigne vurderingar, seier Johnny Vegsundvåg.