Prest frykter nye utsettelser av Hatlehol kirke:

Bekymret for folkekirka i indre bydel

Prest Anders Barstad er bekymret for at Hatlehol kirke kan bli skjøvet langt fram i tid – og hva dette kan gjøre med oppslutningen om Den norske kirke i den folkerike bydelen.

Prest: Anders Barstad, her fotografert i Spjelkavik kyrkje i forbindelse med ordinasjonen i 2018. Den nye kapellanen i Spjelkavik er selv oppvokst og bor i bydelen. I dag er han sokneprest i Tresfjord og Vike.   Foto: Johan Behrentz

– Skal det gå ytterligere tre år før man begynner å se ei kirke reise seg, blir det skikkelig vanskelig å holde oppe engasjementet i menigheten

Anders Barstad
Nyheter

Nylig takket 52-åringen ja til stillingen som ny kapellan i Spjelkavik menighet.