Ny vidaregående skule

Praktbygg til 350 millionar i Ørsta sentrum

Trass den økonomiske krisa i fylket, skal det dei neste åra settast opp eit praktbygg i Ørsta sentrum. Nær 350 millionar kroner skal brukast til ny vidaregåande skule og kulturhus.

Slik vert den nye vidaregående skulen og kulturhuset i Ørsta sentrum Prisen er rundt 350 millionar kroner. 

Nyheter

Det endelege vedtaket kom på fylkestinget denne veka. Fylket har sett av 300 millionar kroner frå neste år og vidare fram til og med 2023.