Vanylven: 10.-klassingar førebur seg på å flytte

15-åringane i Vanylven som mistar skuletilbodet sitt, inviterer fylkespolitikarane på besøk. – Vi vil vise dei korleis pendlarrutene herfrå fungerer i praksis.

Ganske mange: Her, på Myklebust skule, går det 30 tiandeklassingar, av knapt 40 i kommunen totalt. Frå venstre: Nikoline Thunem, Kari E. Vada Blom, Martin Krokvik Nerland, Sondre E. Smenes Reite, Linnea Berge Moen og Hanna L. Torvanger.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Elevrådsleiar Hanna L. Torvanger, er ikkje berre skuffa over at vidaregåande skuletilbodet i Syvde vert lagt ned. Ho reagerer òg på kor brått avgjerda vart tatt.