63 mill. mindre til Helse Midt

Magnussen-utvalget har lagt fram sin reviderte modell. Hva dette får å si for Helse Møre og Romsdal er ikke avgjort.

Magnussen: I februar vart helseprofessor Jon Magnussen (t.h.) invitert til styremøtet i Helse Møre og Romsdal for å snakke om finansieringsmodellen av helsevesenet.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Magnussen-utvalget har lagt fram sitt forslag til revisjon av finansieringsmodellen i Helse-Norge. Utredninga er leda av helseprofessor Jon Magnussen og ble mandag lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet.