Sunnmørsposten var med Årim på synfaring i Sula:

Derfor kan ikkje Årim lenger hente søppelet på døra

Folk i Sula er frustrerte etter at ei ny renovasjonsordning trådde i kraft 1. november. Men sikkerheita må kome først, meiner Årim.

NESTEN STOR ULYKKE: Det har ikkje vore store ulykker knytt til renovasjon i Sula siste åra. Men det har vore nære på nokre gonger. Ved eitt høve med glatte forhold var det berre dette treet som hindra at renovasjonsbilen hamna utfor vegen og rett i eit hus.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– At det er gode køyreforhold klokka sju om morgonen betyr ikkje det same som at det er gode forhold klokka 12, seier Tom Haugen.