Møre og Romsdal får 2,2 millioner i Klimasats-støtte

Illustrasjonsfoto: Staale Wattø 

Nyheter

Klima- og miljødepartementet melder at sju fylkeskommuner har fått i alt drøyt 26 millioner kroner i Klimasats-støtte. Tildelingene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark, og Møre og Romsdal har fått 2,2 millioner kroner til å forberede anbud på utslippsfri hurtigbåtdrift.

– Vi må bort fra fossile drivstoff i hele samfunnet og all transport. Derfor gjennomfører regjeringen nå en stor satsing på grønn skipsfart. Innen 2022 vil over en tredjedel av landets ferger ha batterier installert, og nå skal vi i gang med omstillingen av hurtigbåtene. Tradisjonelle hurtigbåter har svært høye utslipp per kilometer. Det er derfor et stort potensial for utslippskutt både i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye løsninger for hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.