Helse Møre og Romsdal:

Pasient fikk bruddskade og døde på sjukehus

En nyoperert pasient skulle hjelpes i seng ved bruk av forflytningsutstyr, men falt og pådro seg et brudd. Pasienten døde seinere av belastninga dette medførte, opplyser Helse Møre og Romsdal.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Ifølge helseforetaket ble hendelsen meldt til Statens helsetilsyn som uventa dødsfall, samt til politiet etter standard rutine.