81 barn som ikke har det godt i Møre og Romsdal

Mobbeombudet i Møre og Romsdal har mottatt 81 henvendelser om barn og unge som ikke har det godt på barnehage eller skole.

Mobbing: Mobbeombod i Møre og Romsdal, Kristin Øksenvåg  Foto: Pressefoto

Nyheter

Dette kommer fram i årsrapporten fra Mobbeombudet, med registrering fra 1. september 2018 til 10. desember 2019 som gjelder barn og unge som ikke har et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø. Det er jevn kjønnsfordeling mellom gutter og jenter.