Kystverket seier nei til Hofseth-søknad

Kystverket vil ikkje tillate at Hofseth Aqua AS får etablere eit akvakulturanlegg for laksefisk på Urdaneset i Stranda, slik dei har søkt om.

Oppdrett: Hofseth Aqua AS ønsker å etablere eit oppdrettsanlegg for laks ved Urdanset i Stranda. (Illustrasjonsfoto). 

Nyheter

Det skriv Kystverket i eit brev dei har sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune.