Mest på Vestlandet og i Midt-Norge:

Sjøørreten strever fælt

Sjøørreten sliter over store deler av landet, og aller mest på Vestlandet og i Midt-Norge.

Fangst: Bestanden av sjøørret går tilbake over store deler av landet.   Foto: Arkiv

Nyheter

Det viser den aller første statusrapport for sjøørreten som Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, VRL, har utarbeidet.