Får ikkje flyge til fjellgard

Nord Helikopter har fått avslag på søknaden om å flyge utstyr til fjellgarden Skageflå i Geirangerfjorden.

Geirangerfjorden: Eit skip passerer Skageflå – og Dei sju systrer i bakgrunnen. Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

– Transporten vil vere i strid med verneføremålet, og det vil ikkje vere heimel for gje dispensasjon til transporten etter naturmangfaldlova.