Sjekk Inn kan vise til resultater

– Jobbmarkedet vil bestemme hvor vi havner

Flere bedrifter har knyttet kontakter og gjort ansettelser som følge av å ha deltatt på messen Sjekk Inn, som har som formål å tiltrekke seg arbeidskraft med riktig kompetanse til regionen.

Attraktive: Linda Sperre og Jørgen Sperre tar framtidsretta utdanninger, og er i målgruppen til Sjekk Inn.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Jørgen Sperre og Linda Sperre studerer henholdsvis til master i simulering og visualisering og til bachelor i automasjon ved NTNU her i Ålesund. Ifølge dem er det jobben som er viktigst når de en gang i nær framtid skal velge hvor de vil bygge og bo. De har nettopp besøkt standen til Omron når vi snakker med dem.