– Meir tvang på 60-talet enn no, seier professor:

Hugsar du desse 18 nedlagde kommunane?

1. januar forsvann både Stordal, Norddal, Skodje, Haram, Sandøy, Ørskog, Midsund, Vågsøy, Eid, Selje og Hornindal. Men det har skjedd større endringar på kommunekartet før. På 60-talet forsvann 18 kommunar frå om lag det same området.

FLEIRE KOMMUNAR FØR: Utsnitt frå kommunekartet over Møre og Romsdal, teikna i 1952. Her vil du sjå mange kommunar som slutta å eksistere på 60-talet, som Vigra, Sør-Aukra, Syvde og Rovde.   Foto: Ragnar H. Albertsen

Nyheter

– Det som skjer no både liknar og ikkje liknar det som skjedde på 60-talet, seier Jørgen Amdam.