Satte opp nye skilt til kommunen - det var bare ett problem

Da Ålesund-ordføreren avduka det nye Ålesund-skiltet nyttårsdag, mangla det noe vesentlig. Krona på kommunevåpenet var borte.

Ålesundskiltet på Ørskogfjellet mangla bykrone og var også i minste laget.  Foto: Arve Ørskog

Nyheter

Nyttårsdag kunne Ålesund-ordføreren stolt avduke det nye Ålesund-skiltet på Ørskogfjellet – inntil hun så at krona fra 1898 ikke var med.