Fødeavdeling kjempar mot nedbøren

Frå i dag er fire fødestover tilgjengeleg ved Ålesund sjukehus, sjølv om det har vore lekkasje frå taket.

Dette skal vere den minste av dei to midlertidige fødestovene ved Ålesund sjukehus.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Bakgrunn: