Ikkje håp om ei fjerde ferje

Ferjesambandet Eidsdal-Linge har flest attståande bilar av alle samband på Nordvestlandet. Likevel kjem det ikkje ei ferje nummer fire her i sommar.

Populær: Ferjestrekninga Eidsdal-Linge er ei av dei mest populære strekningane sommarstid, med mange turistar som skal til og frå Geiranger. I tillegg er det ein del som nyttar ferja dagleg i samband med jobbpendling.   Foto: Terje Engås

Nyheter

– Årsaka er at det ikkje er sett av pengar til ei slik ferje i budsjettet, stadfestar samferdslesjef Arild Fuglset.