Vil ha gods over på sjø

– Det er veg, veg, veg og litt bane. Sjøen blir glemt

Det er enighet om å flytte gods over på sjø, men lite skjer. Interesseorganisasjonen Maritimt Forum vil ha fortgang.

Daglig leder: Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum hadde ni oppfordringer til myndighetene for å flytte mer gods fra veg til sjø. Blant annet insentiver til vareeierne for å transportere sjøvegen, etablere et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft, løfte sjøtransportens infrastruktur og legge til rette for fornyelse av nærskipsflåten.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, møtte tirsdag samferdselsminister Jon Georg Dale med en nipunkts liste om hvordan man skal få fortgang i å flytte godstransport fra veg til sjø, som det er brei enighet om.