Brannsjefen: – Vært naturlig for vikarer å følge samme turnus

– Hvis vi har gjort noe feil skal vi sjølsagt rydde opp, sier brannsjef Geir Thorsen.

Brannsjef: – Vår intensjon har vært at vikarene skal ha et visst antall timer, slik at det går an å leve av dem, sier Geir Thorsen.  Foto: Arkiv

Nyheter

– For folk som er vant til 37,5-timers arbeidsuker høres nok dette mye ut, sier brannsjefen om at vikarer har jobbet over 200 timer i måneden uten overtid. Han påpeker at det er en annen turnus i brannvesenet enn det som er vanlig for andre yrkesgrupper.