Store grunneiere med innspill til Moaplanen:

Delte meninger om torg og høge hus

Moa skal bli et urbant knutepunkt der folk trives. De største grunneierne har litt ulike oppfatninger om hvordan det skal skje.

Gateterminal En ny gateterminal for kollektivtrafikk kan legges på begge sider av Borgundvegen.   Foto: Illustrasjon fra innspillet fra Nedregaard AS

Nyheter

Hvis Olav Thon-gruppen skal gi fra seg store arealer til et torg, er de ikke spesielt begeistra for at Nedregaard AS bygger et høghus på 15 etasjer på den andre sida av vegen.